INTERWENCJA ARTYSTYCZNA – rodzaj działania artystycznego polegającego na umiejscowieniu jakiegoś obiektu (niekoniecznie artystycznego) w przestrzeni publicznej, a przez to zmianę kontekstu i znaczenia zarówno przedmiotu, jak i miejsca. Towarzyszą jej czasem dodatkowe działania lub przedmioty, kierujące uwagę widza na gest artysty. Interwencja może też być bardzo dyskretna, widoczna jedynie dla osób poinformowanych lub szczególnie uważnych.