STATYCZNOŚĆ/DYNAMICZNOŚĆ — są to określenia rodzajów kompozycji w sztuce. Mogą to być: kompozycja statyczna i dynamiczna. Kompozycja statyczna polega na ustawianiu elementów tak aby sprawiały wrażenie nieruchomych. W kompozycji statycznej dominują elementy poziome i pionowe, bo są one kojarzone ze spokojem, statycznością i uporządkowaniem. Kompozycja dynamiczna w sztukach plastycznych jest to kompozycja, w której występuje przewaga elementów ukośnych, układ obiektów sprawia wrażenie ruchomego, jest wiele przekątnych, które wprowadzają dynamizm do dzieła.