AKWARELA – wł. acquarello od acqua: woda. 1) Farba o spoiwie rozpuszczalnym w wodzie. 2) Technika malarska posługująca się takimi farbami, nakładanymi na papier, pergamin, kość słoniową, jedwab. 3) Dzieło wykonane w tej technice.
Akwarelę znano już w starożytności. W nowożytnej sztuce europejskiej była jednak uważana za technikę pomocniczą, wykonywano nią studia przygotowawcze i kolorowano rysunki. Niezwykłą popularność uzyskała na przełomie XVIII i XIX wieku dzięki malarzom angielskim, którzy uznali ją za pełnowartościowy sposób wypowiedzi artystycznej. Urok dzieła wykonanego akwarelą polega na jego specyficznej kolorystyce, wrażeniu lekkości. Wadą jest to, że akwarele nie są odporne na światło, łatwo płowieją, trudno poddają się zabiegom konserwatorskim.