FOTOGRAFIA INTERMEDIALNA —jest to szeroka nazwa, którą spopularyzowała wystawa „Polska fotografia intermedialna lat 80”, zorganizowana w 1988 roku w Poznaniu przez Stefana Wojneckiego. Najogólniej chodzi o formy fotografii pojawiające się od lat 70 XX wieku w kontekście innych mediów lub tworzone z intencją wychodzenia poza konwencje tradycyjnego fotografowania, mieszania technik fotograficznych z technikami filmowymi itp. Fotografia intermedialna stała się nazwą całego ruchu, w ramach którego wystawiali m.in.: Wojciech Bruszewski, Andrzej Lachowicz, Jerzy Olek, Zygmunt Rytka, Kazimierz Urbański.