MEDIA, MEDIUM — określenie środków masowego przekazu, czyli społecznego komunikowania się o szerokim zasięgu: radia, telewizji, prasy, internetu itp. W liczbie pojedynczej medium to środek wyrazu, tworzywo, z którego artysta tworzy dzieło sztuki, np. drewno, farba olejna, pastel, także film (w tym ostatnim przypadku efektem jest sztuka wideo). Kiedy taka praca składa się z jednoczesnych projekcji na wielu ekranach i połączona jest ze specjalnie przygotowanym dźwiękiem mamy do czynienia z instalacją multimedialną. Działania wykorzystujące czy nawiązujące do specyfiki mediów elektronicznych nazywane są sztuką mediów.