TEMPERA – 1) Spoiwo emulsyjne zawieszone w środowisku wodnym – substancje oleiste, żywiczne, tłuszcze lub woski. Do XV w. prawdopodobnie były to wszelkie spoiwa ze stopniową przewagą substancji oleistych. Potem zaczęto utożsamiać temperę ze spoiwem przygotowanym z jaj; 2) technika malarska znana od starożytności szeroko stosowana do XV w.; powoli traciła pozycję na rzecz techniki olejnej, by odzyskać znaczenie w XIX w.; 3) farba – zależnie od rodzaju emulsji użytej jako spoiwo nadaje się nazwę poszczególnym rodzajom tempery: jajeczna, żywiczna, żywiczno-olejna itd.