WALOR, z fr. valeur, z późnołac. valor, od łac. valeo jestem silny, zdrowy – zróżnicowane natężenie tonu barwy lub stopnia jasności barwy w malarstwie i grafice. Współcześnie walor jest odrębnym rodzajem podejścia do malarstwa i oznacza  kompozycje ustawione na zasadzie koloru i na zasadzie waloru (iluzja trójwymiarowości, układ kolorystyczny oparty na zestawieniach zróżnicowanych gradacji lub względnej jasności barwy). Typowymi przykładami obrazów walorowych są obrazy monochromatyczne.