AKRYL, MALARSTWO AKRYLOWE – technika malarska posługująca się farbami akrylowymi. Farby mogą występować w formie zawiesiny, używa się ich wtedy do malowania na papierze, uzyskując efekt podobny do akwareli i gwaszu. Można je też rozpuszczać w rozpuszczalnikach organicznych, wtedy wynik pracy przypomina osiągany za pomocą farb olejnych. Są również dostępne w puszkach z rozpylaczem (do wykonywania graffiti).
Porównując z akwarelą, akryl jest techniką łatwiejszą, umożliwia mieszanie kolorów i dokonywanie poprawek. Trudniej jest jednak przy jego pomocy otrzymać wrażenie lekkości i delikatności charakterystyczne dla akwareli.
W stosunku do farb olejnych akryl daje mniej swobody w nadawaniu obrazom różnorodnej faktury, jednak łatwo można uzyskiwać z jego pomocą inne rezultaty charakterystyczne dla techniki olejnej (olej, technika olejna).