OP-ART — z ang. optical art: sztuka wizualna, wizualizm. Rodzaj sztuki abstrakcyjnej wykorzystującej zjawiska optyczne. Kierunek obejmuje grafikę, malarstwo, modę, sztukę użytkową. Artyści zainteresowani byli wywoływaniem złudzeń optycznych: falowaniem, migotaniem, pulsowaniem płaszczyzn i układów kompozycyjnych. Emocje czy intelektualny odbiór dzieła stawały się mniej ważne. Termin został szeroko upowszechniony po wystawie The Responsive Eye w Museum of Modern Art w Nowym Jorku w 1965 roku. Za pioniera kierunku uznano węgierskiego artystę Victora Vasarely’ego eksperymentującego ze złudzeniami optycznymi już w latach 30. XX wieku. Do polskich przedstawicieli op artu zaliczany jest m.in. Jan Ziemski. Zainteresowanie złudzeniami optycznymi wyraźne jest również w twórczości Wojciecha Fangora.